Flygfoto av en stad

HÅLLBARHET

Vår värld befinner sig i en konstant förändring både på mänsklig och teknisk nivå. Människan har blivit allt mer kreativ av sig och ständigt försöker förändra världen.
Dock är inte detta enbart en fördel, utan även en utmaning mot vår klimat- och miljöpåverkan.

På One4tech fokuserar vi ständigt på att vårt företags lönsamhet, miljöhänsyn samt sociala engagemang arbetar som en treenighet. Det är viktigt för oss att spara på våra egna resurser och minska den negativa miljöpåverkan. 

VÅR SYN PÅ HÅLLBARHET

För att vara ett Tech-bolag inom en bransch som aldrig tidigare revolutionerats är det viktigt att människan och dess kreativa sida samarbetar. Idag uppfyller vår verksamhet och vårt arbete inom cykelställsbranschen fyra globala mål. Vi arbetar ständigt för att minska vårt fotavtryck och bli ett allt mer hållbarare företag som fokuserar på att minimera den negativa påverkan på miljön, samhället och individen. Att sköta och utveckla vårt företag på ett hållbart sätt innebär att göra mer än lagar och regler säger – det innebär att vi tar ansvar för en hållbar utveckling och möjliggör att den utvecklingen genomsyrar vårt arbetssätt i verksamheten.

13-bekampa-klimatforandringarna-1.png

Klimatförändringarna har drabbat vår värld omgående och skapar ett konstant negativt avtryck på vår miljön. Idag tar många människor bilen, tåget eller kollektivtrafik till sin sysselsättning. Detta ökar utsläppet av växthusgaser i luften, vilket drabbar vår planet och vårt ekosystem. På One4tech vill vi motverka detta med hjälp av våra innovativa cykelställ. Vi vill öka cyklandet i samhället och för att göra det räcker inte ett vanligt cykelställ längre. Utan det behövs nya modernare lösningar för säkerhet. Genom att installera våra cykelställ kommer vi att minska cykelstölderna i samhället, öka antalet cyklister och bekämpa klimatförändringarna. 

09-hallbar-industri-innovationer-och-inf

En fungerande och stabil infrastruktur är grunden för alla framgångsrika samhällen. För att möta framtida utmaningar som vi människor och vår planet står inför måste våra industrier och infrastrukturer göras mer inkluderande och hållbara. Innovation och teknologiska framsteg är nyckeln till att finna hållbara lösningar för såväl ekonomiska som miljömässiga utmaningar. Vi vill ständigt vara i framkant både i digitalisering och utveckling, samtidigt som fokuserar en hel del på bygga motståndskraftig infrastrukturer, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation med hjälp av våra smarta lösningar.

03-god-halsa-och-valbefinnande.png

God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Människors hälsa påverkas av ekonomiska, ekologiska och sociala faktorer. Målet med vårt arbete är att säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla människor i alla åldrar. Cykling har blivit allt mer populärare i samhället och många väljer att använda cykeln som transportmedel. Cykeln är inte bara ett effektivt och hållbart sätt att ta sig fram på, utan den främjar folkhälsan. Varje gång du cyklar får du en bättre kondition, ökade förbränning och stimulering av andningen, musklerna och balansen på ett skonsamt men effektivt sätt.

11-hallbara-stader-och-samhallen.png

Över hälften av världens befolkning bor i urbana områden, och andelen väntas stiga till 70 procent år 2050. Växande städer kan skapa nya möjligheter för ekonomisk tillväxt, men kan också bidra till ökade sociala klyftor och påfrestningar på ekosystem. Den snabba och stora inflyttningen till städer ställer nya krav som behöver bemötas på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt. På One4tech läggs mycket fokus även på att göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara med hjälp av våra innovativa lösningar. Vi tror att den digitala utvecklingen omfattar framtiden och vi vill vara en del av denna framtid, så att vi kan skapa en gemensam, digital och smart värld som alla gynnas av.