10770391392 (2).jpg

Västerporten Fastigheter i Örebro AB

Västerporten Fastigheter är ett kommunalt bolag med sitt bestånd i Örebros västra delar. De utvecklar och förvaltar cirka 58 000 kvadratmeter lokalyta i Vivalla Företagsby, Vivallaskolan samt Vivalla centrum med omnejd.

Västerportens affärsidé utgår ifrån att skapa nya arbetsplatser, arbetstillfällen och mötesplatser i Örebros västra stadsdelar, bland annat genom att samverka med andra aktörer. Genom att utveckla befintliga fastigheter och skapa nya gör vi det möjligt för människor, organisationer och föreningar att mötas och utvecklas, vilket i sin tur skapar möjligheter till nya jobb.

OM PROJEKTET

Västerporten Fastigheter i Örebro AB är ett företag som förvaltar och utvecklar nya miljöer som stärker Örebros västra stadsdelar. Företaget har köpt en cykelställsstation på 10 cykelställ till Vivalla centrum som är en handel och mötesplats för Vivalla-borna. Kontakta oss för att veta mer om projektet.

white-background-2.jpg
site-logo-e1578000101248.png